Vì vậy hãy sống giữa đời  Đừng cô lập chính mình  Hãy sống giữa con người và sự việc, giữa những rắc rối, gian khó và trở ngại
Vì vậy hãy sống giữa đời Đừng cô lập chính mình Hãy sống giữa con người và sự việc, giữa những rắc rối, gian khó và trở ngại

10 câu Danh ngôn con người hay

Xem thêm