Đời người không quá ngắn ngủi đến nỗi người ta không có thì giờ để trở thành người nhã nhặn và lịch sự
Đời người không quá ngắn ngủi đến nỗi người ta không có thì giờ để trở thành người nhã nhặn và lịch sự

10 câu Danh ngôn con người hay

Xem thêm