Không có con đê pháp luật án ngữ thì tự do chỉ là một dòng sông phá hoại
Không có con đê pháp luật án ngữ thì tự do chỉ là một dòng sông phá hoại

10 câu Danh ngôn pháp luật hay

Xem thêm