Pháp luật là vị quan tòa không biết nói, và quan tòa là pháp luật biết nói
Pháp luật là vị quan tòa không biết nói, và quan tòa là pháp luật biết nói

10 câu Danh ngôn pháp luật hay

Xem thêm