Pháp luật phải giống như cái chết, không khoan dung bất kì ai
Pháp luật phải giống như cái chết, không khoan dung bất kì ai

10 câu Danh ngôn pháp luật hay

Xem thêm