Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn - All who call on God in true faith, earnestly from the heart, will certainly be heard, and will receive what they have asked and desired
Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn - All who call on God in true faith, earnestly from the heart, will certainly be heard, and will receive what they have asked and desired

10 câu Danh ngôn văn hoá hay

 • Ý nghĩa của hòa bình là không còn sự chống đối chủ nghĩa xã hội - The meaning of peace is the absence of opposition to socialism

  Ý nghĩa của hòa bình là không còn sự chống đối chủ nghĩa xã hội - The meaning of peace is the absence of opposition to socialism
 • Sùng bái là con gái của ngu dốt - Admiration is the daughter of ignorance

  Sùng bái là con gái của ngu dốt - Admiration is the daughter of ignorance
 • Tôi thà sống cả đời tin có thần linh và rồi chết mà phát hiện hoàn toàn không có, còn hơn sống cả đời không tin tưởng và rồi chết mà phát hiện có thần linh - I would rather live my life as if there is a god and die to find out there isn’t, than live my life as if there isn’t and die to find out there is

  Tôi thà sống cả đời tin có thần linh và rồi chết mà phát hiện hoàn toàn không có, còn hơn sống cả đời không tin tưởng và rồi chết mà phát hiện có thần linh - I would rather live my life as if there is a god and die to find out there isn’t, than live my life as if there isn’t and die to find out there is
 • Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi - You don’t have to burn books to destroy a culture Just get people to stop reading them

  Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi - You don’t have to burn books to destroy a culture Just get people to stop reading them
 • Nếu có ai đó nói rằng họ ghét bạn, hãy mỉm cười để cho họ thấy bạn không hề muốn có kẻ thù

  Nếu có ai đó nói rằng họ ghét bạn, hãy mỉm cười để cho họ thấy bạn không hề muốn có kẻ thù
 • Người nói càng nhiều càng tạo ra nhiều nhầm lẫn - He that speaks much, is much mistaken

  Người nói càng nhiều càng tạo ra nhiều nhầm lẫn - He that speaks much, is much mistaken
 • Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức - I reject any religious doctrine that does not appeal to reason and is in conflict with morality

  Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức - I reject any religious doctrine that does not appeal to reason and is in conflict with morality
 • Thân thiện sinh ra hạnh phúc, văn minh mang tới hài hòa

  Thân thiện sinh ra hạnh phúc, văn minh mang tới hài hòa
 • Tất cả tôn giáo trên thế giới, dù khác nhau về nhiều mặt, đều tuyên bố rằng không gì ngoài Chân lý tồn tại trên thế gian này - All the religions of the world, while they may differ in other respects, unitedly proclaim that nothing lives in this world but Truth

  Tất cả tôn giáo trên thế giới, dù khác nhau về nhiều mặt, đều tuyên bố rằng không gì ngoài Chân lý tồn tại trên thế gian này - All the religions of the world, while they may differ in other respects, unitedly proclaim that nothing lives in this world but Truth
 • Anh do dự không muốn đâm tôi bằng ngôn từ, và không biết rằng sự im lặng còn là thanh kiếm sắc bén hơn - You hesitate to stab me with a word, and know not – silence is the sharper sword

  Anh do dự không muốn đâm tôi bằng ngôn từ, và không biết rằng sự im lặng còn là thanh kiếm sắc bén hơn - You hesitate to stab me with a word, and know not – silence is the sharper sword

Xem thêm