Nhiệt tình là ánh lửa lấp lánh trong mắt bạn, là nhịp điệu nhún nhẩy trong dáng vẻ của bạn  Nó là sự quyết tâm, ý chí và năng lực, thực hiện những tư tưởng của bạn
Nhiệt tình là ánh lửa lấp lánh trong mắt bạn, là nhịp điệu nhún nhẩy trong dáng vẻ của bạn Nó là sự quyết tâm, ý chí và năng lực, thực hiện những tư tưởng của bạn

10 câu Danh ngôn ý chí hay

Xem thêm