Vì sự thật luôn lạ lùng, còn lạ lùng hơn là hư cấu  - For truth is always strange stranger than fiction
Vì sự thật luôn lạ lùng, còn lạ lùng hơn là hư cấu - For truth is always strange stranger than fiction

10 câu Những Câu Danh Ngôn - Châm Ngôn Về Cuộc Sống Hay & Ý Nghĩa hay

Xem thêm