Xã hội đầy dẫy những điều bí ẩn có vẻ khó mà giải quyết được  Nó là mê cung hoàn hảo của những mưu đồ  - Society bristles with enigmas which look hard to solve  It is a perfect maze of intrigue
Xã hội đầy dẫy những điều bí ẩn có vẻ khó mà giải quyết được Nó là mê cung hoàn hảo của những mưu đồ - Society bristles with enigmas which look hard to solve It is a perfect maze of intrigue

10 câu Những Câu Danh Ngôn - Châm Ngôn Về Cuộc Sống Hay & Ý Nghĩa hay

Xem thêm