Điều quan trọng nhất bạn làm khi sống hàng ngày là quyết định không tự giết bản thân mình  - The most important thing you do everyday you live is deciding not to kill yourself
Điều quan trọng nhất bạn làm khi sống hàng ngày là quyết định không tự giết bản thân mình - The most important thing you do everyday you live is deciding not to kill yourself

10 câu Những Câu Danh Ngôn - Châm Ngôn Về Cuộc Sống Hay & Ý Nghĩa hay

Xem thêm