Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình  - Sometimes you’ve got to believe in someone else’s belief in you until your belief kicks in
Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình - Sometimes you’ve got to believe in someone else’s belief in you until your belief kicks in

10 câu Những Câu Danh Ngôn - Châm Ngôn Về Cuộc Sống Hay & Ý Nghĩa hay

Xem thêm