Đạo đức là một sự xa xỉ riêng tư và tốn kém  - Morality is a private and costly luxury
Đạo đức là một sự xa xỉ riêng tư và tốn kém - Morality is a private and costly luxury

10 câu Những Câu Danh Ngôn - Châm Ngôn Về Cuộc Sống Hay & Ý Nghĩa hay

Xem thêm