Có sinh sẽ có tử, song chỉ cần bạn vẫn đang có mặt trên đời này, thì phải sống bằng cách tốt nhất  Có thể không có tình yêu, không có đồ hàng hiệu, song không thể không vui vẻ
Có sinh sẽ có tử, song chỉ cần bạn vẫn đang có mặt trên đời này, thì phải sống bằng cách tốt nhất Có thể không có tình yêu, không có đồ hàng hiệu, song không thể không vui vẻ

10 câu Những Câu Danh Ngôn - Châm Ngôn Về Cuộc Sống Hay & Ý Nghĩa hay

Xem thêm