Họ tốt đến đâu không quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về họ  Họ tốt với bạn thế nào mới quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về bạn
Họ tốt đến đâu không quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về họ Họ tốt với bạn thế nào mới quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về bạn

10 câu Những Câu Danh Ngôn - Châm Ngôn Về Cuộc Sống Hay & Ý Nghĩa hay

Xem thêm