Người quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm lại gấp bội!
Người quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm lại gấp bội!

10 câu Những Câu Danh Ngôn - Châm Ngôn Về Cuộc Sống Hay & Ý Nghĩa hay

Xem thêm